Intro/ I Am A Bookaholic

EN: First things first, an introduction…

I think I should start by saying a few things about me. Yes, I know, you might not be interested, but it’s just a formality. Don’t worry, I’m not going to talk about myself (at least not that much) in the following posts, meaning that you’ll only have to bear this one, if I’m not asking for too much.

So, I am Patry, I am 16 years old and I’m a highschool student, specialised on mathematics-computer science, intenisve English. Yes, I’m a bit of a nerd, to be honest. But I also am a bookaholic and a to-be writer. See, you can actually combine Maths with literature. It’s a bit weird, though, and I know that I should probably be working at some problems, but here I am, taking a break from that stuff and creating this one.

The thing is that I know I’m not the only one who, when getting hold of a good book, won’t put it down until 3 or 4 a.m. (when my eyes begin to close against my will). I know I’m not the only one who, when going inside a bookstore, either gets out of there with 10 freshly bought books, either 5 minutes before the closing hour (that usually applies if only I don’t have enough money in my pocket right at that moment to buy 10 books and I’d feel guilty for leaving the others alone in there, which is why I decide to keep them company for as much as I can.)

If you feel like there’s nothing better than sitting comfortably in your “special reading spot”, with a cup of tea (or coffee, or whatever you like to drink while reading) and letting yourself float into another dimension, then, believe me, you are in the right place.

I am here to help you do the aforementioned thing, by writing reviews of the books that impressed me the most, the books that changed my life, inspired me (even at writing) and helped me become a better version of myself- and even by posting some of my very own writings. Because, as the title of this post itself might suggest, one could say that my world contains more books than humans… What can I say? Things seem a bit ugly outside the pages of a book.

All in all, if this sounded promising to you, then read on! I hope you’ll enjoy my work. 🙃

LOL

(Lots Of Love)

RO: Mai întâi, o introducere…

Cred că ar trebui să încep prin a spune câteva lucruri despre mine. Da, știu, probabil că nu ești interesat(ă), dar e doar o formalitate. Nu te îngrijora, nu voi mai vorbi despre mine (cel puțin nu la fel de mult), în următoarele postări, ceea ce înseamnă că va trebui să o suporți doar pe aceasta, dacă nu cer prea mult.

Așadar, eu sunt Patry, am 16 ani și sunt o elevă de liceu, pe profilul matematică-informatică, intensiv engleză. Da, sunt puțin tocilară, să fiu sinceră. Dar, de asemenea, sunt o dependentă de cărți și o scriitoare în devenire. Și, aparent, chiar poți combina matematica și literatura. E puțin ciudat, totuși; iar eu știu că acum ar fi trebuit să lucrez la niște probleme, dar cu toate astea, iată-mă aici, luând o pauză de la acel lucru și creându-l pe acesta.

Ideea e că știu că nu sunt singura care, atunci când prinde o carte bună, nu o va pune jos până la 3 sau 4 dimineața (când ochii încep să mi se închidă împotriva voinței mele). Știu că nu sunt singura care, atunci când intră într-o librărie, fie iese de acolo cu 10 cărți proaspăt achiziționate, fie cu 5 minute înainte de ora închiderii (asta se aplică de obicei doar dacă nu am suficienți bani în buzunar chiar atunci ca să pot cumpăra 10 cărți și m-aș simți vinovată că le-am lăsat pe celelalte singure acolo, motiv pentru care hotărăsc să le țin companie cât de mult pot).

Dacă simți că nimic nu-i mai bun decât să stai confortabil în “locul tău special de citit”, cu o ceașcă de ceai (sau cafea, sau orice îți place să bei în timpul lecturii) și să-ți dai voie să plutești într-o altă dimensiune, atunci, crede-mă, ești în locul potrivit.

Eu sunt aici pentru a te ajuta să faci lucrurile anterior menționate, prin a scrie review-uri ale cărților care m-au impresionat cel mai mult, ale cărților care mi-au schimbat viața, m-au inspirat (chiar și la capitolul “mod de scriere”) și m-au ajutat să devin o mai bună variantă a propriei mele persoane- și chiar prin a posta câteva dintre propriile mele scrieri. Deoarece, așa cum însuși titlul acestei postări poate sugera, s-ar putea spune că lumea mea poate conține mai multe cărți decât oameni… Ce pot să spun? Lucrurile par cam urâțele în afara paginilor unei cărți.

Acestea fiind spuse, dacă asta sună promițător pentru tine, citește în continuare! Sper că îți va plăcea!🙃

LOL

(Lots Of Love) (=Multă dragoste)

Published by patryswritings

I am a reader, a writer and a dreamer. I like to believe that I am really good at the first and last thing. However, I don't think that I am the best person to say how good I am at writing. Which is why I'm looking everywhere for feedback. :)

2 thoughts on “Intro/ I Am A Bookaholic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: