“The Book Thief” by Markus Zusak~Book Review~

EN:

“Here is a small fact: you are going to die.”

SYNOPSIS:

1939. Nazi Germany. The country is holding its breath. Death has never been busier.

Liesel, a 9-year old girl, is living with a foster family on Himmel Street. Her parents have been taken away to a concentration camp.

Liesel steals books. This is her story and the story of the inhabitants of her street when the bombs begin to fall.”

Quote:
“This novel is narrated by Death”

And this is one of the many reasons why I love this book. Not only does the author narrate from Death’s perspective, but he also gives the readers some information on how he sees this crucial character.

Quote: “First the colours. Then the humans. That’s how I see things. Or, at least how I try.”

1) Reading this book from a reader’s point of view:

If you read this book as a simple reader, you might notice how well it is put together and how each chapter represents a piece of the puzzle- which is Liesel Meminger’s life during the Second World War. She is only a 9-year old girl when this story starts. And her family are Jews. Yeah, a bit of a clichè, right? I mean, how many books are there on the market about Jewish kids? The point is, this one is completely different, and all because the narrator is completely different.


After losing her brother and having her mother sent in a concentration camp, Liesel is being adopted by a German family and gets to live on the Himmel Strasse (Heaven Street).
She goes through a lot of struggle and has a lot of pain to endure for the following 3 years. Of course, she also makes friends and makes beautiful memories with them. But how much fun can you have when you’re beginning to starve?

Oh, and I forgot a small detail: Liesel is the book thief. Yes, I know, it’s not really mind-blowing. At least not in the way I say it, maybe. However, if you’ll read the book, you’ll change this opinion.

2) Reading this book from a writer’s point of view:


Now, if there are any writers-or “to-be” writers here, you guys should know why this novel would be just great for you. As you probably know from your very own experience, there are some really important things to take into consideration when writing a novel.

Firstly, you have to become one with the character from whose perspective you are narrating; you have to live in that world you create (and maybe only get out of there to eat and sleep and use the bathroom). Of course, I’m not telling you to completely give up on reality (even though I myself would quite like to do that sometimes), but just stay there long enough to get to know everyone around and everything that’s going on in there. And… guess what Markus did with this novel! It looks as if he really is the character who says this story. He narrates everything as if he really is Death.

Secondly, if you thought that imagination would be just enough to write a great novel… then you’re completely wrong. I fell into this trap, too. You need something more in a story in order to make it a great one. For example, you need to write some lines which are only destined to make people learn something. See, people like learning stuff. They do it all the time (anyway, most of them do…) Therefore, if you want your book to boom, then you need to leave your readers with some useful information about life, in the first place, and then the other, extra one. And, again… guess what this author did! Personally, I learned a lot of things which I actually apply in the everyday life. I don’t know how or why, but when I meet a situation similar to one in a book I’ve read, the “advising” lines just start ringing into my ears.

And, of course, the last, but not the least, you need a “signature” way of storytelling. You need jokes, action, descriptions, and verwell chosen words, situations, characters, in order to develop an amazing, impressive, inspiring story. I think there’s no need to tell you that “The Book Thief” by Markus Zusak has all of these elements, harmoniously combined and put together in a very smart and creative, yet realistic way.

I hope I made you add this novel to your “To-read list” and I’ve awakened your interest for it. Feel free to write your opinion on it in the comments, or tell me what book you’d like to see a review for on my blog. Maybe I will add something on my “To-read list”, too. 🙃

LOL ♡ (Lots Of Love)

RO: “Hoțul de Cărți” de Markus Zusak

“Iată o mică informație: vei muri, la un moment dat.”

SINOPSIS (un mic rezumat al cărții):

“1939. Germania nazistă. Țara își ține respirația. Moartea nu a fost niciodată mai ocupată.

Liesel, o fată de 9 ani, trăiește cu familia sa adoptivă pe strada Himmel. Părinții ei biologici au fost duși într-o tabără de concentrare.

Liesel fură cărți. Aceasta este povestea ei și povestea locuitorilor de pe strada ei, când bombele încep să cadă.”

Citat: “Acest roman este relatat de către Moarte.”

Iar acesta este unul dintre multele motive pentru care iubesc cartea asta. Nu numai că autorul relatează din perspectiva Morții, dar, de asemenea, el oferă cititorilor informații despre cum vede el acest personaj crucial.

Citat: “Mai întâi culorile. Apoi oamenii. Așa văd eu lucrurile. Sau cel puțin așa încerc să le văd.”

1) Citind această carte din punctul de vedere al unui cititor:

Dacă citești această carte ca un simplu cititor, ai putea observa cât de bine este totul îmbinat și cum fiecare capitol reprezintă o piesă a puzzle-ului care este viața lui Liesel Meminger în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ea are numai 9 ani când această poveste începe. Iar membrii familiei ei sunt evrei. Da, puțin clișeic, nu? Vreau să zic, câte cărți sunt pe piață despre copii evrei? Ideea este că această carte este complet diferită și totul pentru că naratorul este complet diferit.

După ce și-a pierdut fratele, iar mama ei a fost trimisă într-o tabără de concentrare, Liesel este adoptată de o familie germană și începe să locuiască pe Strada Himmel (Rai). Are multe de îndurat și trece prin destulă suferință în următorii 3 ani. Desigur, își face prieteni și își creează multe amintiri frumoase, distractive cu ei. Dar cât de mult te poți distra, în momentul în care ești înfometat?

Oh, am uitat un mic detaliu: Liesel este hoțul de cărți. Da, știu, nu e chiar “Wow!”. Cel puțin nu în felul în care o spun eu, poate. În orice caz, dacă vei citi cartea, îți vei schimba această opinie.

2) Citind această carte din punctul de vedere al unui scriitor:

Acum, dacă sunt pe-aici scriitori sau scriitori “în devenire”, cred că voi ar trebui să știți de ce acest roman ar fi grozav pentru dezvoltarea stilului vostru.

În primul rând, trebuie să devii una cu personajul din perspectiva căruia povestești; trebuie să trăiești în lumea pe care o creezi (și, eventual, să ieși de acolo numai ca să mănânci, să dormi și să mergi la baie). Bine, nu-ți zic nici să renunți complet la realitate (chiar dacă mie însămi mi-ar plăcea enorm să fac asta câteodată), dar măcar stai acolo destul de mult încât să cunoști pe toată lumea și să știi tot ce se întâmplă pe acolo. Trebuie să funcționezi ca un “Radio-Șanț” clasic românesc; să ai mereu subiecte de “bârfă” despre locuitorii de acolo. Și… ghici ce a făcut Markus în acest roman! Dă impresia că el chiar este personajul care spune povestea asta. El narează totul ca și cum chiar ar fi Moartea.

În al doilea rând, dacă tu crezi că imaginația bogată e singurul lucru de care ai nevoie atunci când scrii o carte… atunci să știi că nu ai deloc dreptate. Am căzut și eu în capcana asta mai demult. Ai nevoie de ceva mai mult într-o poveste pentru a o face una grozavă. De exemplu, e nevoie să scrii câteva rânduri în acea poveste al căror unic scop este să ajute oamenii să învețe ceva. Vezi tu, oamenilor le place să învețe chestii. Fac asta mai tot timpul (bine… nu toți o fac- mai ales in România…*fanii serialului Vulpița și Viorel nici măcar nu vor începe să citească ce scriu eu aici*. Dar majoritatea oamenilor învață non-stop chestii noi, fie că fac asta conștient sau nu.) Așadar, dacă vrei ca romanul tău să “facă furori”, încearcă să scrii lucruri utile, din care oamenii să rămână cu informații despre viață, în general, sau chiar și despre alte subiecte. Și… din nou, ghici ce a făcut autorul acestei cărți geniale! Personal, am învățat multe lucruri utile de aici. Și nu știu cum sau de ce, dar în momentul în care întâlnesc în viața reală o situație similară cu a unei cărți pe care am citit-o, încep să-mi vină în minte toate “sfaturile” cu care am rămas din cartea/secvența respectivă.

Iar acum, ultimul, dar nu și cel din urmă sfat desprins din “Hoțul de Cărți”: ai nevoie de un fel propriu, unic, de a-ți spune povestea. Îți trebuiesc glume, acțiune captivantă, descrieri, cuvinte, situații, personaje extrem de bine alese pentru a-ți putea transforma povestea într-una uimitoare, interesantă, inspirațională. Nu cred că mai e nevoie să amintesc că Markus Zusak deține toate aceste elemente, armonios îmbinate și aduse împreună într-un mod foarte inteligent și realist.

Sper că te-am făcut să adaugi acest roman pe lista ta de lecturi și că am reușit să-ți trezesc interesul pentru ea. Simte-te liber să scrii în comentarii ce părere ai despre carte sau despre postare, sau să spui la ce cărți ai vrea să vezi un review în următoarele postări de pe blog. Poate voi adăuga și eu ceva pe lista mea de lecturi, în felul ăsta. 🙃

LOL ♡ (Lots Of Love)

Published by patryswritings

I am a reader, a writer and a dreamer. I like to believe that I am really good at the first and last thing. However, I don't think that I am the best person to say how good I am at writing. Which is why I'm looking everywhere for feedback. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: