My relationship with “Harry Potter”

Hello, my lovely Bookaholics! I’ve been waiting for this series of posts for so long and never had the necessary time to make it happen, so I’m doing this now and I’m so excited for it!

I have discovered the “Harry Potter” series when I was an 11 year old kid. And ever since, I’ve been waiting for my letter from Hogwarts. Of course, it never arrived, but deep down, I’m still waiting for it 🙃

This subject is so close to my heart, that I felt like I need to write loads of words about it, not just a plain and simple review. Judging by me, it deserves so much attention and dedication, that I had to cut some things off my schedule in order to get the time to write this series and give it my everything.

So yeah, as you can probably say, I am a Potterhead… a huge one, actually. My relationship with the “Harry Potter” series is the longest relationship I’ve ever had and will ever have, by far.

Why so? I can only say that it was love at first sight. Upon reading the first page, I knew that this book series is going to be THE ONE book series for me and that’s a period! I proceeded reading the 1st book and I was literally caught up in that world. I barely even slept, ate, went to the bathroom. I think I rarely even breathed. It was just me and the book. My mom calling me? Zoom it out. My dog wanting to eat? Okay, she was the only one for whom I would actually get out of my room. But there could have literally been an Apocalypse going on around me and I wouldn’t have noticed. I would just have been something like: “Bitch, let me finish this chapter!”

I needed to read the other volumes right away! Which I did. I borrowed all of them from the local library – as I couldn’t find them anywhere on stock, to buy them – and got right to business. I would be staying up until 3 a.m., even though I knew I had classes the next day and I needed to wake up at 6 a.m. to catch the bus. I would be walking around the school while reading, because I knew I had to move a little bit, but also didn’t want to put my book down. I’ve been doing this thing for about 2 or 3 months, until I finished the series.

After it was over, there was such a powerful feeling of emptiness inside of me; like my heart has been shattered and then the pieces were glued together, just so that the next volume could come and shatter it again. The end of the series left the 12 year-old me more heartbroken than any boy could have ever left me. Which is why I started binge-watching the movies. But they left me even more disappointed, as there were so many deleted scenes.

However, I still loved the movies, as all the visual images in my mind caught shape and were brought to life and I found that amazing, in spite of the missing (important) details.

After some time of reading the books that I had to, for school, I started re-reading the “Harry Potter” series, just to unwind a little bit. Then I re-watched the movies. And I kept doing this thing on repeat for 12 times, with longer or shorter periods of break between them.

What I love about this series is that it got me all caught up when I was a kid, when I am a teenager and it will surely do the same when I’ll be a fully grown-up adult. Because it approaches with unbelievable subtlety the problems that students have to face in real schools, such as teachers abusing of their authority, students with family issues that feel better when they make someone feel bad – or simply called “bullies” – racism, sexism, discrimination, political corruption and many other similar issues.

But I’ll talk about this in the following articles, as this was just the introduction of a series of reviews that I will write about “Harry Potter”.

LOL (Lots Of Love), ♡Patry

*all my Harry Potter themed items. This collection has to grow, though :))

RO:

Bună, dragii mei! Am aștept pentru prea mult timp să fac această serie de postări, însă nu am avut niciodată timpul necesar pentru a o scrie, așa că fac asta acum– în sfârșit!– și mă bucur extrem de mult!

Am descoperit seria „Harry Potter” când aveam în jur de 11 ani. Și de atunci îmi aștept scrisoarea de acceptare la Hogwarts. Desigur, nu am primit-o niciodată, dar în adâncul sufletului, încă o aștept 🙃

Acest subiect îmi este atât de drag, încât am simțit că am nevoie să scriu o mulțime de cuvinte despre el, nu doar o recenzie simplă și seacă. Judecând după mine, merită atât de multă atenție și dăruire, încât am decis să-mi modific programul pentru a avea timp să scriu această serie și să mă pot dedica în totalitate ei.

Așa că da, după cum probabil puteți spune, eu sunt un Potterhead… unul gigantic, de fapt. Relația mea cu seria „Harry Potter” este cea mai lungă relație pe care am avut-o și o voi avea vreodată, fără doar și poate.

De ce? Pot spune doar că a fost dragoste la prima vedere. La citirea primei pagini, am știut că această serie de cărți va fi ACEA serie pentru mine și punct! Am continuat să citesc prima carte și am fost literalmente prinsă în lumea creată acolo. Abia am dormit, mâncat, sau mers la baie. Cred că rar am respirat. Eram doar eu și cartea. Mă chema mama? Nu auzeam. Cățelușa mea voia mâncare? Ok, ea a fost singura pentru care aș fi ieșit din camera mea. Dar efectiv ar fi putut veni Apocalipsa și eu nu aș fi observat. Aș fi fost doar ceva de genul: “Boss, lasă-mă să termin capitolul!”

Aveam nevoie să citesc celelalte volume imediat! Ceea ce am și făcut. Le-am împrumutat pe toate de la biblioteca locală – pentru că nu le găseam nicăieri pe stoc, pentru a le cumpăra – și am trecut la treabă. Stăteam și până la 3 dimineața, deși știam că trebuie să merg la școală a doua zi și să mă trezesc la 6 dimineața ca să prind autobuzul. Mă plimbam prin școală în timp ce citeam, pentru că știam că am nevoie să mă mișc puțin, dar nici nu voiam să las cartea jos. Am ținut-o așa timp de vreo 2 sau 3 luni, până am terminat întreaga serie.

După ce am terminat-o, am fost lovită un sentiment atât de puternic de gol; ca și cum inima mea ar fi fost spulberată și apoi piesele au fost lipite între ele, pentru ca următorul volum să vină și să o frângă din nou. Sfârșitul seriei a lăsat o Patry de 12 ani mai deprimată decât ar fi putut să mă lase orice băiat. Motiv pentru care am început să mă uit la filme. Cu toate că pe de o parte, acelea m-au dezamăgit și mai mult, după ce am văzut câte scene importante lipseau.

În orice caz, tot am adorat filmele, întrucât vedeam cum toate imaginile din mintea mea prindeau contur și erau aduse la viață, ceea ce mi s-a părut uimitor, în ciuda detaliilor (totuși importante) ce lipseau.

După o perioadă de citit doar cărțile pe care eram nevoită să le citesc, pentru școală, am început să recitesc seria „Harry Potter”, doar pentru a mă detensiona puțin. Apoi am revăzut filmele. Și am continuat “ritualul” ăsta de vreo 12 ori, cu perioade mai lungi sau mai scurte de pauză între repetiții.

Ce îmi place la această serie este că m-a prins cu totul atunci, când eram doar un copil, acum, cănd sunt adolescentă și cu siguranță va avea același efect și când voi fi un adult. Pentru că abordează cu o subtilitate incredibilă problemele cu care sunt nevoiți să se confrunte elevii în școlile reale, cum ar fi profesorii care abuzează de autoritatea lor, elevii cu probleme familiale sau personale care se simt mai bine atunci când fac pe cineva să se simtă rău – sau pur și simplu numiți „bătăuși” – rasism, sexism, discriminare, corupție politică și multe alte probleme similare.

Dar despre asta voi vorbi în articolele următoare, deoarece aceasta a fost doar introducerea unei serii de recenzii pe care le voi scrie despre cărțile și filmele „Harry Potter”.

LOL (Lots Of Love), ♡Patry

Published by patryswritings

I am a reader, a writer and a dreamer. I like to believe that I am really good at the first and last thing. However, I don't think that I am the best person to say how good I am at writing. Which is why I'm looking everywhere for feedback. :)

7 thoughts on “My relationship with “Harry Potter”

 1. I too LOVE Harry Potter and it played such a huge role in my life growing up. We dressed up and went to all the release parties, devoured each book in hours, it was truly magical. As an adult I went to Harry Potter world in universal studios and was in heaven. It was amazing!

  Liked by 1 person

 2. Hello Patry!

  Yes, you are a big fan of Harry Potter, I can sense. Same here when it comes to book vs movies, I like the movies because you can actually see everything but they do cut off a lot of details. On the books it is your imagination and that disconnects you from the real world, which it is something amazing (to me).

  I can’t imagine how many hours you were spending reading those big books lol and thanks for the reviews.

  Keep it up!! You are doing a great job. By the way I think you are way better at writing articles for blogs.

  Edgar De Leon
  https://www.sharemystoryed.com

  Liked by 1 person

  1. Hello, Edgar! I’m glad you liked my reviews and articles! I really do appreciate the kind feedback you have offered me!

   I spent lots of happy hours reading the books and watching the movies, but I don’t regret them at all! :))

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: