Viața și opera lui Ion Luca Caragiale

Viața și opera lui I.L. Caragiale

Viața

Cel mai mare dramaturg și scriitor satiric al literaturii noastre, I.L.Caragiale, s-a născut la 30 ianuarie 1852 în satul Haimanale din județul Dâmbovița, ca fiu al lui Luca și al Ecaterinei Caragiale. Primele clase le urmeaza la Ploiești, la Școala Domnească, păstrând o pioasă amintire învățătorului Basil Dragoșescu, de la care a învățat întâia dată tainele gramaticii și respectul pentru limba românească.

După 1870, timp de câțiva ani, preocupările lui Caragiale se aseamănă cu ale marelui său contemporan și prieten de mai târziu, M. Eminescu: În 1870 Caragiale este copist la Tribunalul Prahova, iar în 1871 este sufleur și copist al Teatrului Național din București.

Anul 1873 este important în evoluția lui Caragiale, întrucât odată cu prima proba a înclinațiilor sale satirice, debutând la revista umoristică  Ghimpele, cu articole și note polemice ascuțite, în care ataca cu fronda juvenilă pe Maiorescu, Macedonski s.a.

Anul 1884 trebuie reținut ca data memorabilă în care apare capodopera dramaturgiei noastre clasice, comedia O scrisoare pierdută, reprezentată în același an. La cei 32 de ani, Caragiale dăduse literaturii noastre : O noapte furtunoasaConu Leonida față cu reacțiunea  și  O scrisoare pierdută.

Între 1888-1889, aproape un an, Caragiale funcționează ca director general al teatrelor. Însă relațiile cu Junimea si cu Titu Maiorecu incep sa se răcească și Caragiale începe să devină, pentru liberali și conservatori, deopotrivă, un scriitor dificil și incomod.

În 1901 apare volumul Momente și schite și în același an are loc cunoscuta acuzație de plagiat adusă de Caion Al. Ionescu, publicist mediocru, necinstit și amator de scandaluri, înfierat în fulminanta pledoarie a lui Delavrancea.

In 1904, beneficiind de o moștenire considerabilă, Caragiale pleacă la Berlin, unde se va stabili până la moarte. Placarea lui din țară nu trebuie privită cu superficialitate, ca fiind simplu rezultat al unei moșteniri.

Cea mai emoționantă dovadă a legăturii trainice cu țara adevărată, cu poporul năpăstuit pe care l-a slujit cu devotament și ale cărui dureri și năzuințe le-a oglindit cu atâta pătrundere într-o însemnată parte a operei sale, o constituie pamfletul 1907 din primăvară până-n toamnă, cel mai aspru rechizitoriu al vremii, cu privire la marile răscoale țărănești.

I.L.Caragiale moare la Berlin, in 1912, 22 iunie, lăsând în urma sa o operă bogată și strălucitoare, o adevărată oglindă a societății românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Opera

I.L.Caragiale este, înainte de toate , marele dramaturg al literaturii noastre, autor al comediilor O noapte furtunoasăO scrisoare pierdutăConu Leonida față cu reacțiunea  și D-ale carnavalului, precum și al dramei Năpasta. Ceea ce dă o neobișnuită vigoare creațiilor sale dramatice este în primul rând conținutul lor deosebit de valoros, prin ascuțita lui actualitate în vremea autorului.

Dar fără îndoială că genul dramatic al lui Caragiale și-a găsit expresia desăvârșită în O scrisoare pierdută. Ceea ce face ca această piesă să treacă înaintea tuturor celorlalte este, înainte de orice, conținutul de idei. Reprezentarea piesei O scrisoare pierdută pe marile scene ale lumii (Moscova, Berlin, Varșovia, Paris, Buenos Aires) atestă, indiscutabil, universalitatea ei.

De o factură cu totul deosebită este Năpasta. De data aceasta râsul este convertit în compasiune, iar satira în meditație și profunzime psihologică.

Dupa 1890 repertoriul lui Caragiale se îmbogățește cu proza de analiză și cu povestiri care ilustreaza și de astă dată, bogatele resurse ale marelui scriitor.

Apar :

  • Nuvele :O făclie de PaștiPăcat și  În vreme de război.
  • Povestiri : Kir Inulea, La hanul lui Mînjoală, Calul dracului, Abu Hassan.
  • Schițe : d-l Goe, Triumful talentului, Vizita, Lanțul slăbiciunilor, s.a.

Published by patryswritings

I am a reader, a writer and a dreamer. I like to believe that I am really good at the first and last thing. However, I don't think that I am the best person to say how good I am at writing. Which is why I'm looking everywhere for feedback. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: